logo ©christina sandell

logo ©christina sandell

Deseo Aprender Árabe
Arabiskan var en sorts förevändning för att komma i kontakt med folk. oavsett bakgrund, kön, ålder, kulturell identitet osv men också en kritik mot den bild som skapats av arabvärlden. " Vi är i en väldigt allvarlig situation, där vi för ett krig mot arabvärlden. Vi har svenska styrkor i Afghanistan och det finns en bild av att det är för att hjälpa till med demokratin och för kvinnors och barns rättigheter. Samtidigt säljer vi vapen och har en kung som ger hedersmedalj åt grymma diktaturer i arabvärlden. Man har skapat en kulturell fiende där man också försöker ge bilden av muslimen som mindre avancerad och primitiv. Trots att det är mycket i den europeiska kulturen som härstammar därifrån"

Verket är en performance där konstnären frågar förbipasserande om de kan skriva orden, kärlek, själ, frihet och solidaritet på arabiska på hans arm. Tanken var att skapa ett poem, ett urbant mantra av dessa ord. "Det spelar ingen roll vart du börjar eller i vilken ordning orden är för alla är viktiga och föder och ger näring åt varandra. Det skapas en cirkel. Som världen. Jorden." T.ex när man är solidarisk ger man näring åt själen och när du ger näring åt själen hittar du kärlek och när du har kärlek är du fri och när man är fri blir man solidarisk. Dessa tillsammans föder kamp. "Det som jag saknar här är just kampviljan. Människor här är så neutraliserade så det existerar ingen kamp."


"Deseo aprender árabe" . "Jag vill lära mig arabiska" 
3 Performances ©HGJ
 PAIAP2011  

 Järntorget, Kungsportplatsen, Götaplatsen. 
september - oktober 2011 - Göteborg 
foto Loen Montefusco. 
stöd 
Göteborgs Stad Kultur, Oneironaut Kulturförening, Gyttja Kulturförening.

Solidarity

 
Solidarity, Chuyia Chia
Kungsportsplatsen. Göteborg, september 2011. 
Foto ©Loen Montefusco